Nenechme se vydírat

Vlastník koupaliště Džbán oznámil, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov a nevýnosnost nutných investic. Budovy přitom chátraly už v roce 2012, kdy si firma koupaliště koupila. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost Molepo s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Pokud je pro MOLEPO, s.r.o. provozování koupaliště nevýnosné, ať prodá pozemky hlavnímu městu, které má zájem o jejich koupi. Ale bez podmínek masivní zástavby okolí. Džbán je v přírodním parku Šárka-Lysolaje a masivní výstavba na úkor stávajících zelených ploch zde nemá co dělat!

Kauza Džbán: Nenechme se vydírat. Vlastníci nechtějí otevřít koupaliště, pokud jim město nepovolí zastavět přírodní park

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, adresovaná Zastupitelstvu městské části Praha 6 a Zastupitelstvu hlavního města Prahy

My níže podepsaní upozorňujeme na to, že vodní nádrž Džbán a její okolí je součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje a nachází se v těsné blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka, jednoho z nejcennějších pražských přírodních území.

Masivní výstavba na úkor zelených ploch by poškodila celou lokalitu jak s ohledem na charakter místa, tak i s ohledem na zeleň a v ní žijící ptactvo a zvěř.

Z těchto důvodů požadujeme:

 1. zachování charakteru místa jako rekreační a zároveň zelené oblasti
 2. zpětné vykoupení koupaliště Džbán a okolních pozemků do veřejného vlastnictví
 3. rekonstrukci koupaliště, jejímž prioritním záměrem bude vytvoření přírodního rekreačního areálu plného vody a zeleně
 4. revitalizaci nejbližšího okolí, otevření cesty po severní hraně nádrže pro veřejnost a doplnění městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše a veřejné osvětlení) do jejího okolí

Zároveň odmítáme:

 1. vyděračský postup společnosti Molepo, která s poukazem na špatný stav budov odmítá areál otevřít a snaží se tímto způsobem na Praze 6 a hlavním městě vynutit souhlas se změnou územního plánu
 2. prolomení limitů výstavby a zneužití odprodeje vlastního areálu k povolení stavební aktivity v blízkém okolí

V Praze dne 19. 1. 2022

Za petiční výbor:

 • Petr Palacký, zastupitel městské části Praha 6 za Zelené, předseda Kontrolního výboru Prahy 6, historik
 • Barbora Truksová, členka Komise životního prostředí Prahy 6 za Zelené, managerka v kultuře
 • Pavel Weber, zastupitel městské části Praha 6 za Zelené, podnikatel a obyvatel Vokovic
 • Kryštof Stupka, student práv, environmentální a lidskoprávní aktivista
 • Alena Vlachová, obyvatelka Vokovic, učitelka
 • Matěj Michalk Žaloudek, zastupitel městské části Praha 3 za Zelené, architekt
 • Anna Gümplová, produkční v oblasti umění a kultury
Je mi více než 15 let a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely informování o petici.

Souhlas je možné kdykoli odvolat na soukromi@zeleni.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovány podle zásad zpracování osobních údajů Strany zelených.

Autoři petice

Petr Palacký je zastupitelem Prahy 6 za Zelené. Z pozice předsedy Kontrolního výboru Prahy 6 dohlíží mimo jiné na péči o zeleň. V civilním zaměstnání je doktorem historie. Kauzou Džbán se zabývá od roku 2013, kdy vstoupil do Zelených. Džbán považuje za území s nejvyšším potenciálem pro rozvoj, má šanci stát se celoměstsky významným přírodním parkem a zeleným rekreačním územím.

Petr Palacký

Petr Palacký

zastupitel Prahy 6 za Zelené

Barbora Truksová

Barbora Truksová

členka Komise životního prostředí Prahy 6 za Zelené

Pavel Weber

Pavel Weber

zastupitel Prahy 6 za Zelené

Kryštof Stupka

Kryštof Stupka

student práv, environmentální a lidskoprávní aktivista

Koupaliště Džbán

Proč je zástavba Džbánu špatně?

1Prolomení územního plánu

Okolí vodní nádrže Džbán je v platném územním plánu Prahy charakterizováno jako zeleň městská a krajinná, lesní porosty, parky a historické zahrady a rekreační plochy.

Ve všech případech se jedná o pozemky, které jsou buď absolutně nezastavitelné, anebo je jejich zástavba možná pouze v přesně stanovených případech a v souladu s využitím (budovy pro veřejné stravování, malé obchodní plochy na severní straně vodní nádrže).

Veškeré okolí Džbánu je zároveň součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje. Změny územního plánu a prolomení současné stavební čáry znamenají nebezpečný precedens pro celé území přírodního parku.

Firma Molepo, s.r.o. získala pozemky roku 2012 od likvidovaného státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky, a to za odhadní cenu 53 milinů korun jako jediný účastník předvánoční dražby.

Znalecký posudek vycházel ze skutečnosti, že se jedná o nezastavitelné pozemky, vedené v územním plánu jako plochy zeleně anebo sportovišť. Tomu odpovídala nízká cena za většinu pozemků, 150 Kč/m2. Odhadní cenu dále snižoval fakt, že budovy někdejších šaten při koupališti Džbán byly v havarijním stavu a určené k demolici.

Dražba pozemků, ohlášená 6. listopadu s termínem 19. prosince 2012, proběhla bez pozornosti nejen veřejnosti, ale i samosprávných orgánů hlavního města a městské části. Tehdejší starostka Prahy 6 Marie Kousalíková dokonce prohlásila, že se o celém prodeji dozvěděla až půl roku poté, co dražba proběhla.

Vyjádření tajemníka Prahy 6 nicméně prokázalo, že městská část o chystaném prodeji informována byla. Její účast v dražbě byla nicméně problematická vzhledem k termínům prodeje a vzhledem k tomu, že se dražily pozemky ležící v různých městských částech jako celek.

Společnost Molepo, s.r.o. se o získané pozemky dlouhodobě nestará, údržbu části pozemků je nucena na své náklady zajišťovat městská část Praha 6.

Ve svém prohlášení společnost přímo uvedla, že pro ni investice do rekreačního areálu není rentabilní. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost.

Deník Právo přinesl 18. ledna 2022 informace týkající se vlastnické struktury společnosti Molepo.

Jejím jediný akcionářem je firma Molepo holding registrovaná na Maltě; česká firma Molepo , a.s. přitom neuvádí žádné údaje v evidenci skutečných majitelů, čímž, pravděpodobně porušuje zákon. Z údajů v maltském obchodním rejstříku nicméně vyplývá, že za společností stojí čtveřice fyzických osob z České republiky.

Jednou z nich je Vladimír Schmalz, bývalý zastupitel hlavního města Prahy a v letech 2010-2014 předseda magistrátního Výboru pro územní rozvoj, vždy za ODS.

-->